Cauayan City, kinilalang “First Smart City” sa pagpapatupad ng Online Billing and Payment

Ikinasa ng lungsod ng Cauayan ang pagbabayad ng mga Cauayeños ang kani-kanilang buwis online. Sinimulan ang pagpapatupad ng online billing and payment for real property taxes, ngayong ikatlong quarter ng taong 2018.

Isinagawa ang aksiyong ito, sa kadahilanang may mahabang listahan ng reklamo patungkol sa walang katapusang pila sa pagbabayad ng mga buwis. Ang proseso ng pagbabayad ay isinasagawa sa pamamagitan ng pag-login sa website ng lungsod ng Cauayan.

Bagama’t hindi lahat ng Cauayeño ay malakas na koneksyon sa internet at ideya kung papaano gamitin ang internet sa pagbabayad ng buwis, hindi maikakailang ang pagpapatupad ng pagbabayad ng buwis online ay isang kadahilanan upang mabawasan ang abala sa pagbabayad.

Sa pagpapatupad ng online billing and payment for real property taxes , nakakatulong ito sa pagiging kauna-unahang  Smart City sa probinsiya ng Isabela. Ang website ng lungsod ay matatagpuan sa onlineprt.cityofcauayan.gov.ph.

 

JB| G11 ABM B| CCNHS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: