Epekto ng makabagong teknolohiya: Sa bagong henerasyon sumisira

Ngayong taong kasalukuyan, ang ating buhay ay nakasalalay na sa teknolohiya. Nagagamit ito sa bahay, sa eskuwela at sa marami pang iba. Tunay ngang tinatangkilik ng mga tao ang paggamit nito dahil mas napapadali at mas napapagaan ang mga gawin.

Ang mga batang may edad ng dalawang taong gulang pataas ay kinamulatan na ang teknolohiya. Kasama na nila ito sa paglaki. Imbes na maglaro at makipaglaro sa ibang bata ay mas pinipili nilang magkulong sa bahay at maglaro ng gadgets. Minsan pa’y hindi  na nila nagagawa ang kanilang mga responsibilidad.

Ayon sa doctor, inilabas ng pag-aaral na 30% ng madalas gumagamit ng gadyet ay nagiging ‘obese’ o sobra sa timbang. Kalaunan, maaari itong magdulot ng stroke, high blood, o heart attack. Maaari ring humina ang pag-unlad ng memorya at kakayahang magpokus ng bata. Dulot ito ng kawalan  ng mga panahong matuto sa ibang bagay.

 

“Ang brain development ng bata early on, nakapakabili. As the child is growing, kailangan ng stimulation, and the main one would be environmental.  Environment would include touch, social human interaction, movement nature.  ‘yon ang nawawala pag naggagadyet sila” ayon kay Reysio-Cruz

Dr. Mark Reysio Cruz Photo Credits to: twitter.com
Dr. Mark Reysio Cruz Photo Credits to: twitter.com

Kapag inalis ang gadget mula sa bata, mainam na mas bigyang pansin ang mga aktibidad tulas ng paglalaro ng sports, pag-aaral ng mga ibat-ibang musical instruments, o kaya nama’y hikayatin ang mga batang magbasa at matuto sa sining gaya ng pagguhit o pagpinta. Makakatulong ang mga ito para malawak at mapaunlad ang murang pag-iisip.

Bata, batang nakakaawa dahil sa murang edad palang ay nahaharap na niya ang mundo ng teknolohiya. Ayaw mo bang maranasan ang mga panahong pupunasan ka ng iyong ina ang iyong pawis dahil galing ka sa arawan? Ayaw mo bang maranaan ang magkaroon ng maraming kaibigan? Imulat ang mata, huwag kang magpapabulag sa teknolohiya.

KD|GRADE-11|STEM-A|CCNHS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
<span>%d</span> bloggers like this: