Isla ng Boracay, muling bubuksan sa publiko

Matapos ang anim na buwang paglilinis at pagsasaayos sa tinaguriang The ‘‘Crown Jewel Resort” Island of Boracay, muli na itong bubuksan sa publiko sa Biyernes, Oktubre 26.

Iniutos ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagsasara sa Isla noong Abril sa kadahilanang malaki na ang pinsalang naidulot ng mga turistang bumibisita at pati narin ang mga imprastarkturang nakatayo sa rito.

Ang pagbabawas sa mga kainan at hotel at pagkontrol sa numero ng mga dadagsang turista ay ilan sa mga minimithi ng gobyerno na masunod sa pagbubukas.

Kasama rito ang inaasahang pagsunod ng mga turista sa mga bagong patakaran sa Isla. Ilan dito ay ang pagbabawal sa pagkakaroon ng big party tulad ng ‘LaBoracay’, paninigarilyo at paginom at ang paggamit ng apoy tulad ng fire dancing. Kasama rito ang mga polisiyang ‘No Booking, No Entry Policy’ at ‘No Compliance, No Opening Policy’.

Walang namang komento ang The Boracay Foundation sa mga naidagdag na patakaran sa muling pagbubukas ng Isla sa Biyernes.

Inaasahang magiging matagupay ang muling pagbubukas ng Isla matapos ang isinagawang sampung araw na dry run.

JB|GRADE 11 ABM-B|CCNHS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
<span>%d</span> bloggers like this: