Pagkakamali, likha ng tao

Sa monotheismong pananaw, tayo’y nilikha ng Panginoon, lahat ng tao ay pare-pareho lamang. Walang naging perpektong tao at walang makaaabot sa ganoong antas. Sa siyentipikong pananaw naman, likas sa tao ang nagkakamali.

Ang ibig sabihin ng salitang “Perfect” , ayon sa Merriam-Webster Dictionary, isang kilalang diksyunaryo sa buong daigdig ay “Being entirely without fault or defect.” Ang mga pagkakamali sa ating mga aksyon, sadya man o hindi, ay kadalasan ang dahilan kung bakit tayo nakikita bilang isang pagkabigo sa mata ng ating kapuwa tao.

Kung tayo man ay magbabase sa dalawang pananaw na nabanggit, ang pagkakamali ay isa lamang sanhi ng pagigingng mapanghusga ng sangkatauhan. Lahat ng tao ay sining ng Panginoon at sining ng kaniya kaniyang magulang.

Sa kabila ng pagkakamali ay ang pagiging perpekto. Sa pag fit in sa ating lipunan na binubuo ng mga mapanghusgang tao, ng walang nakakapansin kundi sa ibang pananaw.

 

JS|G11 STEM-A|CCNHS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: