Virtual World: Isang pagtakas sa realidad

 

Simula pagkabata, nais na nating mamuhay sa isang paraiso. Paraisong walang gulo, walang problema at walang digmaan. Gusto mong mamuhay ng walang bawal. Malaya kang gawin ang lahat. Sino ba ang ayaw mabuhay sa isang viritual world?

Sa paggamit nito, pwede mong kontrolin ang  pagtanda mo at buhay mo. Pwede mong gawin ang gusto mong gawin ng walang pumipigil sa iyo. Hindi ba’t mas maganda ang ganitong  buhay?

Ngunit may maidudulot ding masama ang paggamit ng virtual world. Maaapektuhan ang ugali ng isang tao na gumagamit nito dahil sa iba’t ibang nakikita dito. Mas magiging matapang at agresibo ang pag-uugaling ipapakita ng isang tao.

Dapat tayong mamulat sa realidad ng buhay. Huwag nating iaasa ang ating buhay sa virtual na mundo. Mas maniwala ka sa makakaya mong gawin. Mas masayang mabuhay sa realidad kaysa sa pagpapanggap.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started