Abala sa online, dapat iwasan

Namulat na tayo sa bagong ekonomiya ng ating mundo. Nabubuhay na tayo sa tulong ng mga teknolohiya. Mapa-bahay, maba-trabaho, o mapa-eskuwela. Lahat ng tao sa paligid mo ay gumagamit na ng makabagong teknolohiya.

Sa panahon natin ngayon madami nang mga makabagong teknolohiya ang nabubo at isa na dito ang internet at social media kung saan ay nakakatulong sa atin ang paggamit nito sa pagaaral, pagsasaliksik at komunikasyon na mayroong negatibo at positibong epekto sa ating mga mamamayan na gumagamit nito

Kapag may narinig na salitang “online”, malawak ang ibig sabihin nito Isa rin itong daan sa pakikipagkomunikasyon sa mga mahal sa buhay na malalayo.

Mayroon din na hindi magandang epekto ito sa mga kabataan at isa na roon ang pagiging tamad ng isang bata. Halimbawa  nalang kapag inutusan ka ng nanay mo, ngunit dahil tutok ka sa online ang sasabihin mo ay “wait lang”. Ang salitang ito ay paulit-ulit mong sasabihin hanggang sa hindi mo na magawa ang pinapagawa sayo ng iyong nanay.

Tunay ngang isang distraksyon ang online, dahil mas ginagawa niyang tama dang mga tao. imbes na makakatulong ito, ay kabaliktaran pa ang naidudulot nito. Bilang isang tao, dapat  matutuhan ang pagiging responsible. Dapat bigyan ng limit ang online.

KD|G11 STEM-A|CCNHS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: